menu×
Norm Mühendislik Kalite Politikası
Elektrik, otomasyon ve enstrumantasyon alanlarında; eğitim, mühendislik, müşavirlik, projelendirme, montaj ve devreye alma konularında faaliyet gösteren NORM MÜHENDİSLİK, etkinliğinin her aşamasında paydaşlarının, müşterilerinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının memnuniyetini, iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile çevreye karşı yükümlüklerini göz önünde tutarak 


Sektörün önemli kuruluşlarından olan NORM Mühendislik, kendini sürekli yenileyerek, kaynaklarını etkin ve planlı kullanarak, alanında söz sahibi olma hedefini geliştirme ve sürekli kılma, büyüme trendini sürdürme amacındadır.


Bu doğrultuda;
- Sektörünün değişen koşullarını izleyerek, gerekli ön hazırlıkları yaparak, Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
- Hizmetlerimizin kalitesini, müşterilerimizin memnuniyetini hedefleyen bir anlayışla güvence altına almayı ve sürekli geliştirmeyi,
- Sektöründe; hizmet kalitesi, güvenirliği ve rekabetçi konumu ile tercih edilen bir mühendislik firması olmayı,
- Tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ortaklarımızın, çalışanlarımızın bir bütünün parçası olduğu bilinciyle kurumsal yapılanmayı sürekli kılmayı,
- Müşterilerine uygun fiyat teklif edebilmek amacı ile kaliteden ödün vermeden maliyet düşürme faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
- Çalışanlarımızın katılımı ile çevre ve iş sağlığı – güvenliği güncel mevzuatına tam uyumun sağlanmasını,
- Sürekli eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile çalışan ve iş kalitesini artırmayı,
- Geri dönüşüme katkı sağlamayı, çevreye zarar vermemeyi ve toplumda çevre duyarlılığının gelişmesi için yapılan çalışmalara katkıda bulunmayı,
- Faaliyetlerimizde ‘’0’’ iş kazasını,
- Uygulamalarımızda paydaşlarımıza şeffaf olmayı,


TÜM PAYDAŞLARIMIZA, MÜŞTERİLERİMİZE, TEDARİKÇİLERİMİZE, ÇALIŞANLARIMIZA VE TOPLUMA BEYAN VE TAAHHÜT EDİYORUZ.
×